Welcome

We are creative.

Follow us

WHO ARE YOUR REAL FRIENDS?

fotograaf breda

WHO ARE YOUR REAL FRIENDS?

De mensen om je heen, de mensen met wie jij het meest omgaat die vormen jou op dit moment. Natuurlijk niet volledig, maar voor een groot deel wel. Het is dus erg belangrijk als je iets wilt bereiken in je leven dat je de juiste mensen om je heen hebt. 

Regelmatig hoor ik van mensen die hun dromen gaan volgen dat hun omgeving of hun vrienden hun niet steunen, uitlachen, raar vinden en ga zo maar door. Ik heb het zelf ook meegemaakt, toen ik mijn blog en instagram startte dat ik door bepaalde mensen uitgelachen werd waarvan ik dacht dat ze vrienden waren. Of mensen die hatelijk deden, geen idee waarom op dat moment, maar nu snap ik dat veel mensen het niet kunnen hebben als je wel iets doet wat niemand durft. De meeste mensen willen zo graag hun droom volgen maar zullen het nooit doen omdat ze bang zijn voor de buitenwereld en dan zou het kunnen dat ze gaan haten op mensen om hun heen die het wel durven en doen.

Ik heb me er nooit wat van aangetrokken, omdat ik wist wat ik wilde en ik de enige ben die mezelf gelukkig kan maken. Als ik naar anderen ga luisteren en bang ben om voor schut te staan dan kom ik nooit ergens. Door mijn  blog moest ik mezelf in de spotlight zetten wat dood eng is, want iedereen heeft dan een mening over je, goed of slecht. Maar als je iets wilt kun je je daar niet door laten tegenhouden. Nou en als mensen je dom vinden? Nou en als ze niet snappen wat je doet, als jij het maar snapt en als jij maar gelukkig bent.

HOU VAN JE HATERS

Doe ook nooit hatelijk terug, want waarom zou je hun willen zijn? De mensen waarvan ik weet dat ze nu nog achter m’n rug praten, daar doe ik nog steeds vriendelijk tegen, maar ik hou ze op afstand. Ik veroordeel ze niet, omdat ze er niks aan kunnen doen dat ze zo ongelukkig zijn. Iemand die oprecht gelukkig is, is namelijk totaal niet bezig met iemand anders leven. Dus laat ze gewoon en hou van je haters zeg ik altijd. Want die maken je nog groter en nog succesvoller.

Als je je droom gaat volgen merk je ook ineens wie je echte vrienden zijn. Super handig 😉 zo kun je ze vanzelf uit je leven laten verdwijnen en hou je alleen de mensen over die echt om je geven. Jaloezie, afgunst, niet in jou geloven, hatelijke reacties, dat is geen vriendschap. Het doet misschien even pijn omdat je erachter komt dat iemand helemaal niet zoveel om jou gaf, maar dat kan je zo achter je laten. Je hebt er altijd een paar die er wel voor je zijn. Ik ben zo dankbaar voor mijn lieve vrienden, de mensen die ik nu om me heen heb steunen me stuk voor stuk. En daarbij heb je genoeg aan jezelf, als jij maar in jezelf gelooft en elke dag doet wat jij leuk vindt.

Als ik had geluisterd naar die mensen en had gedacht dat ik inderdaad toch niks kon bereiken had ik nu nog niks.. maar omdat ik mijn kracht bleef staan heb ik nu een droomleven. Elke ochtend als de wekker gaat kan ik niet wachten om uit bed te gaan en de dag te beginnen! Ik mag elke dag mensen inspireren, content creëren, mensen coachen en ben compleet vrij mijn eigen tijd in te delen. Dit was mijn visie en mijn droom een jaar geleden en het is me gelukt. Nu ik dit heb bereikt, ben ik nog lang niet klaar. Ik heb zoveel dromen en ga ze allemaal waarmaken!

Als je ook dromen hebt ga ze dan nu nog volgen. Elke dag kun je een klein stapje nemen en omring je met de juiste mensen. Mensen die je energie geven en je steunen in alles. Iedereen kan zijn/haar dromen waarmaken, het grappige is dat het niet eens moeilijk is. Ik vind dit leven makkelijker dan elke dag naar een baan die ik niet leuk vind en in een sleur zitten van het leven… Je hoeft zelfs niet eens veel talent te hebben, alleen lef, hard werken en nooit opgeven!

Liefs,

Je kunt me ook volgen via Bloglovin’, Facebook & Instagram


WHO ARE YOUR REAL FRIENDS?

The people around you, the people you hang out with the most, are the people how will form your personality at the moment. Of course not completely, but to a large extent though. So it’s very important if you want to achieve something in your life that you have the right people around you.

Regularly I hear from people who follow their dreams that their environment or their friends do not support them, laugh at them, find them weird and so on. I also experienced this myself when I started my blog and instagram that I was laughed by some people who I thought were friends. Or people who were hating, no idea why at the moment, but now I know that many people are afraid to follow their dreams. Most people like to follow their dream but will never do it, because they are afraid of the outside world. And then they are hating on people who do dare to follow their dreams.

It never bothered me,  because I knew what I wanted in life and I am the only one who can make myself happy. If I had listened to others, I would not be where I am today. By wanted to be a blogger, I had to put myself in the spotlight, which is scary, because everyone has an opinion about you, good or bad. But if you want something nothing can stop you. So what if people think you are weird? So what if they do not understand what you do. The only thing that matters is that you know who you are and where you are going.

LOVE YOUR HATERS

Do not hate back on your haters? You don’t want to be like them. I know a few people are still talking behind my back, I keep them at a distance but Im still friendly. I do not judge them because they can not help it they’re unhappy. Somebody who is truly happy is absolutely not occupied with someone else’s life. So just let them be and love your haters. Because they make you even more successful.

If I had listened to those people and thought I could not achieve anything, I would still be in the same place as I was a few years ago.. but because I kept believing in myself, I now have a dream life. Every morning, I can not wait to start the day! I can inspire people every day, create content, coach people and completely divide my own time. This was my vision and my dream a year ago and I managed to achieve this. And I’m coming for more!

If you have dreams, follow them now. Everyday you can take a small step and surround yourself with the right people. People who give you energy and support you in everything. Everyone can make his dreams come true, the funny thing is that it’s not even difficult. I find this life easier than going to a job that I do not like and living the same life every single day … You do not even have to have talent, just have courage, work hard and never give up!

Love,

You can follow me on Bloglovin’, Facebook & Instagram