Welcome

We are creative.

Follow us

Meer energie door intermittent fasting!

intermittent fasting

Meer energie door intermittent fasting!

ENGLISH BELOW

Begin van de maand schreef ik een blogje over intermittent fasting. Ik was zo benieuwd hiernaar, ik had er altijd een vooroordeel over. Dat kan toch niet goed zijn zolang niet eten, niet ontbijten en in een kortere periode hetzelfde aantal kcal nemen? Ik vond het erg ongezond klinken. Maar ik zou mezelf niet zijn als ik niet eerst dingen wil proberen voor ik oordeel. 

Ik ben altijd erg nieuwsgierig en vind het leuk om op alle gebieden open minded te zijn. Zo ook met intermittent fasting. Ik kan het wel ongezond vinden, maar als zoveel mensen zich er beter door voelen dan moet er toch een kern van waarheid inzitten. Als je mijn vorige blog hebt gelezen, weet je ook dat er veel onderzoek naar gedaan is en er veel positieve gezondheidsvoordelen zitten aan deze levenswijze.

HOE GINGEN DE AFGELOPEN WEKEN?

Hoe de eerste week ging, kun je in mijn vorige blog lezen. De 2e week ging minder. Niet qua vasten, maar qua slecht eten haha. Ik had van die snaai buien en gelukkig kan ik me tegenwoordig inhouden dus het waren geen grote eetbuien, maar wel elke dag wat slechte dingen. Ik merkte dat ik de 2e week zo gewend was aan het vasten dat ik soms om 17.00 uur nog niet had gegeten. Mijn window is van 15.00 tot 23.00 en ik had er dus geen moeite mee om niks te eten. Ik vergat het zelfs! Ben altijd zo druk, denk dat ik er daarom niet aan denk. Maar dat was niet de bedoeling, want daardoor kreeg ik s’avonds cravings en daar heb ik aan toegegeven dus ik zat boven mijn kcal aantal elke dag.

De 3e week ging gelukkig weer heel goed. Ik heb echt een wekker gezet voor het eten, want wilde niet weer die cravings krijgen. Dus nu wel gewoon gelijk om 15.00 uur gegeten, 1 dag zelfs al om 13.00 uur want toen merkte ik dat mijn lichaam het nodig had. Ook heel gezond gegeten, dus gaat weer de goede kant op.

MEER ENERGIE SINDS INTERMITTENT FASTING

Dit had ik dus echt niet verwacht, ik voel me veel energieker als ik niks eet tot 15.00 uur! De eerste week niet hoor, maar na de eerste week wel. Normaal als ik ontbijt ben ik na het ontbijt ontzettend moe en wil ik gewoon het liefst weer slapen. Maar nu ben ik dus heel wakker en geconcentreerd, ik werk meestal van 07.00 tot 15.00 thuis achter de laptop ( vandaar dat ik ervoor koos om dan juist te vasten omdat ik stil zit) en normaal viel ik dus vaak bijna in slaap. Nu absoluut niet, ik voel me fit en wakker. Moet er eerlijk gezegd ook niet meer aan denken om te gaan ontbijten, dit voelt voor mij veel fijner.

HOE GAAT HET MET MIJN SUIKER?

Ik heb diabetes dus dat was even afwachten hoe dat gaat. Ik heb heel veel mijn bloedsuiker geprikt in het begin en hij is net zoals altijd eigenlijk. Schommelt soms maar dit had ik altijd al, maar over het algemeen vrij stabiel. Ik merk geen verschil met eerst. Als ik nu een hoge bloedsuiker heb is is dat ook op momenten dat ik stress of me emotioneel niet goed voel. Dan stijgt mijn suiker namelijk ook. Mijn suiker is nooit heel stabiel, door mijn Lyme dus ik prik sowieso al veel. Voor de mensen die ook suiker hebben, ik spuit s’ochtends wel een beetje bij omdat hij anders wel hoog werd had ik gemerkt. Dus ik spuit 1 of 2 eenheden kortwerkende tot ik ga eten om 15.00 uur en dat is voldoende.

BEN IK DROGER GEWORDEN?

Nee volgens mij niet, ik ga volgende week meten bij Health Advies Breda, maar op de foto’s te zien ben ik niet droger geworden. Lijkt eerder alsof ik ben aangekomen haha. Ik heb geen weegschaal dus moet ook bij Health Advies even wegen. Vind het ook lastig te zeggen want links is met mijn Samsung en Samsung maakt een beetje wazige foto’s. Persoonlijk denk ik dat ik hetzelfde ben gebleven door die week slecht eten, het was niet 1 dag maar echt 7 dagen…oops. Ik ga dus niet opegeven nu omdat het niet werkt, want dat ligt aan mezelf. Ik kan pas zeggen of het werkt als ik dit weken of maandenlang achter elkaar volhoud op een gezonde manier. Dus we gaan gewoon door:). Ook zal ik dan volgende week aan jullie laten weten of ik in vet omlaag ben of niet.

cynthia houben

Links 5 juni – Rechts 22 juni

Zijn er nog meer mensen bezig met intermittent fasting? Laat dan een reactie achter onder deze blog of op social media, vind het leuk om te lezen hoe het bij anderen gaat!

handtekening cynthia houben

Je kunt mij ook volgen via  InstagramFacebook & Bloglovin’


At the beginning of the month I wrote a blog about intermittent fasting. I was so curious about it, I always had a prejudice. That must not be good to not eat for a long time, no breakfast and take the same amount of kcal in a shorter period of time? I found it very unhealthy. But I would not be myself if I do not want to try things first before I judge.

I am always very curious and like to be open minded in all areas. Also with intermittent fasting. I could find it unhealthy, but if so many people feel better, there must be some truth to it. If you have read my previous blog, you also know that much research has been done and there are many positive health benefits to this lifestyle.

HOW DID IT GO?

My update about week 1, you can read that in my previous blog. The 2nd week went not so good. Not the fasting part, but I ate a lot of bad food haha. I noticed that I was used to not eating in the second week because I actually forgot, sometimes I ate my first meal at 17.00 oclock. My eating window is from 15:00 to 23:00 and I had no trouble fasting. Im always so busy, so I don’t think a lot about food. But that was not smart, because I got those cravings at night and I gave in, so I took more calories everyday that week then I was suppose to.

Fortunately, the 3rd week went very well. I had set an alarm for the food, because did not want to get those cravings again. So now, I ate at 15:00, 1 day even at 13:00, because I noticed that my body needed it. Also very healthy again this week, so it’s going well again.

MORE ENERGY SINCE INTERMITTENT FAST

So I did not really expect this, I feel much more energy if I do not eat anything until 3 pm! Not the first week ofcourse, but after the first week though. Normally when I had my breakfast I am very tired after and I would rather sleep again. But now I’m very awake and focused, I usually work from 7am to 3pm at home behind the laptop and usually I almost fall asleep. Now absolutely not, I feel fit and awake. Honestly, I don’t think I want to eat breakfast anymore haha, I feel so much better this way.

HOW DOES THIS WORK WITH DIABETES?

I have diabetes so it was a bit scary how that goes. I tested my blood sugar in the beginning very much and it is just like it was, no differents. Swings regularly, but generally quite stable. I do not notice a difference with first. Ive got a high blood sugar, when I feel emotional or if Im stressed.

AM I LOWER IN BODY FAT?

No, I do not think so. I’ll be measuring my body fat at Health Advice Breda next week, but I do not see ad differents in the 2 photos. Seems like I’ve gained a little bit of weight haha. Also find it difficult to say because left is with my Samsung and Samsung makes a little bit blurry pictures. I personally think I’ve remained the same because of that week of bad food, it was not 1 day but like 7 days … oops. So I’m quiting intermittent fasting because it does not work, because it’s on me. I can only say if it works when Im dedicated for weeks or months in a row in a healthy way. So I will continue this experiment :). I will also let you know next week if I dropped some body fat or not:).

cynthia houben

Left June – Right June

Are there more people doing intermittent fasting? Leave a comment below this blog or social media, like to read your story!

handtekening cynthia houben

You can also follow me on  InstagramFacebook & Bloglovin’