Welcome

We are creative.

Follow us

MEDIAKIT

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Cynthia Houben is fulltime blogger en content creator. Ze is chronisch ziek en heeft in het verleden veel problemen gehad met haar gezondheid. Nadat ze 17 kilo afviel en haar depressie had overwonnen is ze in 2015 de website Gymjunkies gestart. En in 2016 heeft ze Cynthiahouben.com opgezet om nog meer van haar leven te delen met haar volgers.

Met haar blogs en content op social media wil ze andere mensen helpen en inspireren om ook de beste versie van zichzelf te worden. Op haar website schrijft ze over uiteenlopende onderwerpen zoals; gezondheid, voeding, sport, mindset, hotspots, travel, fashion & beauty. Alles is mogelijk mits het bij haar past.

De doelgroep zijn mannen en vrouwen tussen de 18-35 jaar.

STATISTIEKEN
WEBSITE

30.050 unieke bezoekers per maand

30.402 pagina weergaven

102.791 totaal aantal pagina weergaven

INSTAGRAM

45.700 volgers

Gemiddeld aantal weergaves per video post: 10.000

Gemiddeld aantal views Instastory: 6.000

Gemiddeld aantal likes per post: 1000-2000

Bereik per post: 25.000 – 370.000 mensen

Bereik per week op profiel: 18,731 mensen

Wekelijkse weergaves profiel: + 367,413 accounts

Ga naar Instagram profiel.

FACEBOOK

2.528 volgers

Gemiddeld bereik per post: 3.100 mensen

Ga naar Facebook profiel.

Inmiddels werk ik samen of heb ik samengewerkt met de volgende bedrijven:

JBL audio, Hunkemöller, Sony, Fit For Free ( nationale campagne), Womens Best, Xxl Nutrition, Body & Fit Shop, My Muesli, Health Box, La Costa Zonnestudio’s, Fine Laser Clinic, Cosmo Hairstyling, John Beerens, Cryon Schoonheidssalon, Luxury For Princess, Puma, Reebok, River Island, Bol.com, Coolblue, Decathlon, MVMT Watches, Violet Hamden, Jurkjes.com, MyJewellery, Carlton Beach Hotel, Euromast Rotterdam, Thermae 2000, Van der Valk Hotels, Dancevalley Festival.

ADVERTENTIE MOGELIJKHEDEN

Er zijn diverse mogelijkheden voor samenwerkingen. Dit is afhankelijk van de wensen en het doel van de samenwerking. De tarieven staan hieronder, onderhandeling is mogelijk als u een goed voorstel heeft. Bij meerdere afnames is er een staffelkorting mogelijk. Andere verzoeken dan die hieronder staan zijn ook mogelijk, laat me dan even weten wat u in gedachten had. Op mijn andere website www.gymjunkies.nl  bied ik dezelfde mogelijkheden aan.

*Bedragen zijn excl. BTW

 • Advertorial € 450

Ik creër content over uw product, dienst of website door het te testen. De content wordt vanuit mijn oogpunt bekeken en ik schrijf hier in eigen woorden een advertorial over. Ik sta erom bekend mensen te willen helpen en inspireren, dus mijn advertorials zijn altijd geloofwaardig, oprecht en vanuit gevoel. Dit zet lezers sneller aan tot actie of nadenken. Ik plaats dit ook op Facebook & Instagram. Winacties hiermee combineren is hierbij mogelijk en standaard post ik het artikel door naar mijn social media kanalen.

 • Sponsored Story € 300

Een sponsored story is een blog op Cynthiahouben.com. Als we het eens zijn over het onderwerp, levert uw organisatie een compleet artikel aan. Hierbij mag u maximaal 2 links naar uw organisatie en website linken. Door te kiezen voor een sponsored story, geeft u mijn lezers een goede reden uw website te bezoeken en tot conversie over te gaan. Maar natuurlijk reikt het effect verder dan alleen maar website bezoekers. Door regelmatig sponsored stories te plaatsen, groeit uw naamsbekendheid onder mijn lezers en dit levert u dan weer een sterke positie op de markt op. Om lezers naar uw artikel te trekken, post ik dit standaard door naar mijn social media kanalen (Facebook & Instagram). Een sponsored story blijft op de website staan.

Wilt u extra publiek bereiken op social media? Dan kunnen we het artikel boosten op Facebook & Instagram. Het tarief daarvoor is € 15 per dag en de doelgroep mag u zelf kiezen.

 • Link building € 100 per link ( maximaal 2 links per artikel)

Bij link building verwerk ik uw product of dienst in een artikel. Zo komt u niet alleen hoger in de Google resultaten, maar ook wordt uw product of dienst uitgelicht in blogs die vaak gelezen worden. Klik op de voorbeelden als u wilt weten hoe dat vormgegeven kan worden. Voorbeeld 1 & voorbeeld 2.

 • Banner homepage

Mits uw bedrijf bij mij past is het mogelijk een banner te plaatsen op mijn homepage. Deze staat dan vast op mijn website en u betaalt hier maandelijks een tarief voor. De hoogte van het tarief hangt af van de grootte van de banner. Hier kunt u mij over mailen.

 • Post Instagram € 175

Ik creëer een post met uw product of over uw bedrijf voor Instagram. Op Instagram heb ik veel trouwe volgers en mijn engagment is dan ook hoog. U genereert hier naamsbekendheid mee, eventuele verkopen en als u zelf actief bent op Instagram kan ik uw account taggen in de caption & foto om mensen naar uw account te trekken.

 • Video  € 600

Wij maken een professionele video over uw product of dienst. In overleg kunnen wij beslissen hoe dit ongeveer vorm wordt gegeven. Met een video creëert u naast naamsbekendheid ook een beleving. Als u zelf actief bent op Instagram kan ik uw account taggen in de caption & foto om mensen naar uw account te trekken. Uiteraard mag u de video gebruiken op uw eigen kanalen. Wij hebben al meerdere video’s voor bedrijven gemaakt, deze content kunt u vinden op de website van mijn partner. De video deel ik op mijn social media kanalen.

 • Insta story € 100

Ik maak een insta story met uw product of vertel over uw bedrijf. Dit kan dus een video zijn of een foto. Hierbij is het mogelijk om uw link van uw website te delen, waarbij mijn volgers alleen maar naar boven hoeven te swipen om op uw website uit te komen.

 • Barter deal? 

In sommige gevallen sta ik open voor barter deals. Uiteraard moet het product of de dienst bij mij en mijn lezers passen. In ruil voor één of meerdere producten kan ik een review schrijven. Het hangt hierbij wel af van de waarde van het product. Dit kunnen we uiteraard samen bespreken. Graag ontvang ik dan wel een concreet aanbod om u een goed voorstel te doen. Snelle plaatsing wordt niet gegarandeerd als het om product sponsoring gaat. Een product reviewen kost uiteraard tijd en betaalde samenwerkingen gaan voor.


Cynthia Houben is a fulltime blogger and content creator. She is chronically ill and has had a lot of health issues in the past. After she lost 17 kilos of weight and had overcome her depression, she founded the website Gymjunkies in 2015. Hereafter, in 2016, she started a second website called cynthiahouben.com, to share even more of her personal life with her followers.

With her blogs and other content on social media, she aspires to help and inspire others to also become the best version of themselves. On her website she writes about a variety of subjects, such as; health, nutrition, working out, mindset, hotspots, travelling, fashion and beauty. Basically, it can be about everything as long as it suits her.

Her target audience are men and women between the ages of 20 and 45, who are in one way or another engaged in travel, lifestyle, personal development and who are trying to live a healthy and positive life.

STATISTICS
WEBSITE

23.484  unique visitors every month

30.402 page views

102.791 total page views

INSTAGRAM

45.800 followers

Average amount of views per video post: 10.000

Average amount of views per Instastory: 5.000

Average amount of likes per posts: 1500

Coverage per post: 25.000 – 370.000 people

Weekly coverage on account: 86.722 people (click here for Instagram)

FACEBOOK

2.555 followers

Average coverage per post: 3.100 people (click here  for Facebook)

Below are listed some of the companies I’ve worked with or companies I’m still collaborating with:

JBL audio, Hunkemöller, Fit For Free, Womens Best, Xxl Nutrition, Body & Fit Shop, My Muesli, Health Box, La Costa Zonnestudio’s, Fine Laser Clinic, Cosmo Hairstyling, John Beerens, Cryon Schoonheidssalon, Luxury For Princess, Puma, Reebok, River Island, Bol.com, Coolblue, Decathlon, Sony, Henry London Watches, Christian Paul Watches, MVMT Watches, Violet Hamden, Jurkjes.com, MyJewellery, Carlton Beach Hotel, Euromast, Thermae 2000, Van der Valk Hotels, Dancevalley Festival, Mantra Resort Thailand,

ADVERTISEMENT POSSIBILITIES

There are several collaboration possibilities. The nature of a possible collaboration is determined by your wishes and the aimed goal. The rates are listed below, however, these are negotiable if you can come up with a good proposal.

Multiple reductions may result in a staff discount. Other requests than those listed below are also possible, in which case you should let me know specifically what you had in mind. On my other website we offer the same services.

*Rates are excl. VAT (BTW)

 • Advertorial € 350

I create content about your product, service or website by testing it first. The content is reviewed from my perspective, whereafter I write an advertorial on it in my own words. Since I’m known for my desire to help and inspire others, you can trust my advertorials to be credible, sincere and intuitively written. I’ve noticed this to be a good way to incite readers to action. Not only will people be able to read it on my website, but I’ll also post it on Facebook and Instagram. It is also possible to combine winnings with your post, which I also always post on all of my social media channels.

 • Sponsored Story € 250

A sponsored story is a blog on cynthiahouben.com. If we stand behind the subject and content of your blog, it is expected of you or your organization to hand in a complete article. In this article, you’re allowed to post a maximum of two links to your organization and website. By choosing to do a sponsored story, you give my readers a good reason to visit your website and to be converted. But surely, the effect goes beyond only an increase in the number of visitors on your website. By posting sponsored stories on a regular basis, your brand awareness will grow among my followers, which in turn will provide you with a more favorable market position. In order to draw people to your article, I post it on all of my social media accounts by default (Facebook & Instagram). Furthermore, your sponsored story will permanently stay on our website.

Looking to reach more people on social media? We can boost your article on Facebook and Instagram. The rate for this service is € 15 per day, and your are free to choose your target audience.

 • Link building € 100 per link ( up to a maximum of two links)

In the case of link building I incorporate your product or service in an article. This way you will not only end up higher in the Google search results, but your product or service is also highlighted in blogs that are frequently read. Click on one of the examples for an impression; example 1 / example 2.  

 • Banner homepage

If your company suits my taste and ideals, it’s possible to have a banner posted on my homepage. This will then be permanently visible at a monthly fee. The cost for this service is determined by the size of the banner. You can email me for specifics.

 • Picture Post on Instagram € 200

As the title implies, this service entails that I create a post about your company on my very own Instagram. I have a lot of sincere followers, which in turn causes my engagement to be quite high. This service will generate you (more) brand awareness and a possible increase in sales. Furthermore, if you’re active on Instagram yourself, I can even tag your account in the caption and/ or picture, to draw even more people to your account.

 • Video post on Instagram € 550

The same principle applies here as on the picture post, but instead of posting a picture, I create an entirely new video about your company, product or service. It’s very professional because I work with a film company Shapevisions. In contrast to a picture post, with a video you not only generate (more) brand awareness, but you also create an experience. Again, if you’re active on Instagram yourself, I can tag your account in the caption and/ or picture, to draw even more people to your account. You can also use the video on your own social media channels. You can find a video that I did for JBL-Audio here.

 • Post Insta story with swipe up link € 100

Here I make an instastory wherein I promote your company and elaborate on your product or service. This can be either a picture or a video. This option also provides you the possibility to share the link to your website, in which case my followers only have to swipe up to end up on your website.

 • Barter deal?

In some cases I’m open for barter deals. However, the product or service obviously really needs to suit me and my followers and the price of this product should be enough to cover my normal costs for promotion. In exchange for one or more products, I can write a review. The value of the product is an all-determining factor in the process and end result of this review. All in close consultation off course. I would like to receive a specific offer to be able to make you a good proposal. Quick placement is not guaranteed when it comes to product sponsorship. Reviewing a product obviously requires a lot of time and paid collaborations have my preference, as opposed to barter deals.