Welcome

We are creative.

Follow us

IK BEN BEGONNEN MET INTERMITTENT FASTING!

fit4free

IK BEN BEGONNEN MET INTERMITTENT FASTING!

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Afgelopen week heb ik een besluit gemaakt wat betreft voeding, ik ga intermittent fasting proberen! Ik merkte dat ik de laatste weken/maanden maar een beetje wat deed en weinig inspiratie en zin had om voeding te bereiden en ermee bezig te zijn. Maar ik had die passie altijd wel en die wil ik weer terug vinden! 

Om mijn passie weer terug te vinden heb ik besloten even op een hele andere manier te gaan eten, zodat ik weer het gevoel heb ergens mee bezig te zijn en mijn lichaam uit te dagen. Omdat ik veel goede dingen hoor over intermittent fasting heb ik  besloten om dit een paar maanden te gaan uittesten voor mezelf maar ook voor jullie. Ik wil regelmatig mijn ervaringen erover gaan delen en mijn resultaten. Veel mensen gebruiken dit als een dieet, omdat je blijkbaar sneller spieren opbouwt en sneller vet verliest. Maar eigenlijk is het geen dieet, maar een levensstijl. Het heeft namelijk ook veel gezondheidsvoordelen. Ben erg benieuwd of het ook iets gaat doen voor mijn gezondheid, omdat ik diabetes en Lyme heb. Wie weet voel ik me nog beter of juist veel slechter… we gaan het zien!

WAAROM INTERMITTENT FASTING?

Met intermittents fasting ga je een groot deel van de dag vasten. Bij dit concept is gekeken naar de oertijd, waarin mensen soms langere periodes zonder voedsel moesten. Wij zijn nu gewend om de hele dag maar van alles is ons mond te stoppen, maar eigenlijk is dat nooit zo bedoeld geweest. We eten als maatschappij veel te veel voor de hoeveelheid die we bewegen. De meeste mensen sporten niet eens.

Blijkbaar is het voor onze gezondheid ook beter om afwisseling te hebben tussen vasten en eetmomenten. Je leest bijvoorbeeld dat het voordelen heeft voor o.a.

  • Lagere kans op hart- en vaatziekten en zelfs bepaalde vormen van kanker!
  • Lagere bloedsuikerspiegel.
  • Meer aanmaak van het groeihormoon HGH.

Ik ben heel benieuwd hoe ik me ga voelen! Ik hoor en lees veel dat je uiteindelijk minder vet gaat opslaan en je lichaam ook meer gaat verbranden. Of dit voor iedereen waar is denk ik niet, want ken ook een paar mensen die er juist geen baat bij hadden. Maar het grotendeel dus wel! En ik ben zelf erg benieuwd wat het gaat doen.

Afgelopen week ben ik begonnen. Je mag zelf een deel van de dag uitkiezen dat je mag eten. De andere periode is je vast periode en die moet minimaal 12 uur duren. Dus je gaat dan meer dan 12 uur niks meer eten. Alle kcal die je binnen moet krijgen eet je dus in een kortere periode dan normaal.

Ik heb overdag nooit zoveel honger, omdat ik denk ik vanuit huis werk en de hele dag achter mijn laptop zit. Dus ik heb besloten om van 15.00 uur tot 23.00 uur te mogen eten. Ik at in de winter rond de 2500 kcal, nu voor de zomer wil ik wat droger worden dus ik ga nu even op 1900/2000 zitten. Dit is voor iedereen anders natuurlijk hoeveel je moet eten. Dus die kcal ga ik eten tussen 15.00 en 23.00. Iedereen kiest dus zelf een periode uit op de dag. Sommige eten maar 1 maaltijd, andere meerdere maar binnen 4 uur bijvoorbeeld. Het maakt eigenlijk niet uit, als er maar een periode van minimaal 12 uur vasten in zit.

intermittent fasting

Deze foto is begin van de week gemaakt, ben benieuwd volgende maand!

HOE GING DE EERSTE WEEK?

Best goed! Ik heb zoveel mogelijk gelet op gezonde producten kiezen, alleen had ik af en toe iets leuks dus toen heb ik wel alcohol gedronken en wat lekkers gegeten. Maar ik let er altijd op dat het een balans is. Dus op die dagen at ik weer minder kcal en koolhydraten dan normaal. De ochtenden gingen vrij goed, al moest ik even wennen niet te ontbijten. Rond 12.00 uur werd ik misselijk van de honger, maar ik had gelezen dat dit alleen de eerste week is en je lichaam went er snel aan. De honger ging na een half uur/uurtje ook echt weg. Tot het punt dat ik om 15.00 uur mocht eten en niet eens meer echt honger had haha.

Ik heb elke dag rond 15.00 uur een maaltijd op, die was iedere dag anders. Rond 16.00 uur ging ik sporten en daarna at ik dus de hele dag door tot 23.00 uur ongeveer. Ik heb trouwens altijd gegeten net voor het slapen, het is een fabeltje dat je niks verbrandt in de nacht. Je moet alleen letten op je suiker inname:), maar je kunt gerust nog dingen eten s’avonds als dat binnen je macro’s past.

Het trainen ging trouwens beter dan verwacht. Heel gek had verwacht dat ik juist weinig energie dan zou hebben, maar het gaat super. Het valt me reuze mee deze eerste week. Ik had alleen een lunch die ik was vergeten, dus toen at ik al om 12.00 uur, maar omdat ik vanaf 23.00 uur de dag ervoor niks op had is dat ook 13 uur niks eten.

Ik denk persoonlijk dat de meeste er niet voor kiezen om tot 23.00 uur te eten, ik wil dit alleen zelf wel omdat ik s’avonds veel moeite ermee heb en ben erg benieuwd of intermittent fasting ook op deze manier werkt! We gaan het gewoon eens testen. Bij Health Advies Breda heb ik me begin van de week laten meten en ik wil elke 4 weken teruggaan. Ik zat nu op 65 kilo en 24,5% vet. Ik ben hartstikke tevreden met mijn lichaam, maar vind het leuk om in de zomer meer lijnen te zien, dus ik wil deze zomer weer naar 19% gaan.

Ik hou jullie op de hoogte!

Liefs,

Wil je graag hulp om je doelen te bereiken? Ik maak ook schema’s en geef coaching via whats app. Ik neem deze maand nog een beperkt aantal mensen aan, dus mail me even als je meer info wilt cynthia@gymjunkies.nl !


Last week I made a decision regarding food. I noticed that in the last few weeks / months I was not motivated and had no inspiration to prepare some nice meals. But I always had that passion and I want to get that back again!

In order to find my passion again I decided to eat in a completely different way, so that I feel like I started something new and challenge my body. Because I heard many good things about intermittent fasting, I decided to test this for a few months for myself as well as for you guys. I want to share my experiences and results on a regular basis. Many people use this as a diet because you apparently build up muscle faster and lose fat faster. But actually it’s not a diet, but a lifestyle.

WHY INTERMITTENT FASTING?

With intermittent fasting you will not eat for a large part of the day. This concept has come from the ancient times, in which sometimes people had to have longer periods without food. We are used to eating the whole day, food in number 1 in our lives, but actually it has never been intended. This society is over eating for the amount we actually workout. Most people do not even workout.

Apparently, it is also better for our health to have time periods between fasting and eating. You read a lot that it has advantages for,

  • Lower chance of cardiovascular disease and even certain types of cancer!
  • Blood sugar levels are lower.
  • More production of the growth hormone HGH.

I am very curious, how I feel after a few weeks/months! I hear and read a lot that you will eventually store less fat and burn a lot more. I do not think this is true for everyone, because some of the people I talked to did not really benefit from it. They actually gained weight in fat. But most of the time I hear very good things about it. And I am very curious what it is going to do.

So I started last week.  You can choose yourself which part of the day you would like to eat. The other period is your fasting period and must take a minimum of 12 hours. So you’re going to eat all the calories in a shorter period of time. I never feel really hungry during the day, maybe because I work from home and Im behind my laptop all day.  So I decided to eat from 15:00 to 23:00. This winter I ate around 2500 calories a day, now for summer I want to get some leaner so I’m going to eat like 1900/2000 calories a day. This is different for everybody else. So everyone chooses a period of time on the day to eat. Some only have one big meail or more meals in a shorter time like 4 hours. It doesn’t matter what you day, if there’s at least a minimum of 12 hours of fasting.

intermittent fasting

This picture was from the beginning of this week, excited for next month!

HOW DID THE FIRST WEEK GO?

It went pretty good! I made sure most of the time I ate healthy products, but I had a dinner and some drinks with friends, so I drank alcohol and ate some unhealthy stuff, but it was not much. I always make sure I have a balance. So on those days I eat less carbohydrates than normal. The mornings went pretty well, though I had to get used to not having breakfast. At around noon I was feeling sick, I was soooo hungry! But I had read that this is feeling is strong in only the first week and your body will get used to it. That feeling of begin hungry, was gone after about half an hour. To the point that I had to eat at 3 pm and I wasn’t even hungry anymore.

I have my first meal every day around 15.00, the meal I ate was different every day. At around 4 pm I went to the gym to workout and after that I ate until 23:00. In fact, I have always eaten just before sleep, it’s not true you burn nothing at night. You just have to watch your sugar intake :), but you can still eat things in the evening if it fits your macros.

My workout went better than expected. It was so weird, I expected that I would have less energy, but I felt so good. I’m very excited about this first week. I actually a lunch with a friend that I had forgotten, so that day I ate at noon, but because I did not eat anything from 23.00 the day before, I still haven’t eaten for about 13 hours.

I personally think that most people will not eat until 23:00 while intermittent fasting, but I want to try this because I have a lot of trouble in the evenings not to eat and am very curious whether intermittent fasting also works this way! At the beginning of the week  I measured my stats and I want to go back every 4 weeks. My weight was 65kg and 23.5% fat. I’m very happy with my body, but I like to see more lines in the summer, so I want to be at 19% this summer.

I’ll keep you posted!

Love,

You can follow me on Bloglovin’, Facebook & Instagram