Welcome

We are creative.

Follow us

How to not care what people think

How to not care what people think

Negativiteit, ik ben er allergisch voor. Maar voor veel mensen is het een gewoonte om negatief te zijn. Ik vond het altijd erg moeilijk als iemand een rot opmerking maakte. Ik ben hoog sensitief en ik kon letterlijk dagen soms weken zitten met zoiets. Met mijn verstand wist ik dat ik me er niks van aan moest trekken, maar mijn gevoel was een ander verhaal. Ook als mensen niet rot tegen mij deden, maar tegen iemand anders kon ik me daar erg verdrietig om voelen.

Ik was altijd zooo jaloers op mensen die zich er niks van aantrokken. Het deed ze gewoon echt niks. Dat wilde ik ook! Zoals met alles is het weer een kwestie van je gedachtes en mindset trainen/veranderen. Toen ik steeds meer volgers kreeg op Instagram, kwamen er ook steeds meer rot opmerkingen. Logisch, hoe bekender je wordt hoe meer haters je krijgt. Ik merkte dat ik echt iets moest veranderen als ik hiermee door wilde gaan. Ik kan nu oprecht zeggen dat ik me er niks meer van aantrek als dat gebeurt. Als jij dit ook lastig vindt heb ik hier wat tips die mij geholpen hebben.

  1. Iedereen mag een mening hebben. Ik weet nog goed dat er op één foto van mij een aantal gemene reacties geplaatst waren. De één zei: ” Je bent wel dik”. De ander zei: ”’ Gadver wat heb jij dunne benen”. En weer een ander: ”Je bent veel te gespierd, lijkt wel een man”. Zo zie je maar weer dat smaken en meningen verschillen. De één ziet mij als dik, de ander te dun en een derde weer te gespierd. Het maakt niet uit hoe iemand anders jou ziet. Iedereen heeft toch wel een mening over je, hoe je er ook uitziet. En sommige mensen vinden het nou eenmaal leuk dit luid en duidelijk te laten weten ;). Jij weet zelf heel goed wie je bent en laat dat het enige zijn dat telt.
  2. Focus je op de positieve reacties. Dit ligt voor de hand, maar toch vergeten veel mensen het. Wist je dat één negatieve reactie net zoveel impact op iemand heeft dan 100 positieve reacties? Gek dat wij eerder die ene persoon geloven. Ik denk omdat iedereen stiekem op zijn of haar manier onzeker is. Of je het nou ziet aan de buitenkant of niet. Wat kun je dan het beste doen ? Denken aan alle mensen die jou wel leuk vinden en alle complimentjes die je hebt gekregen. Focus je daarop en niet op die ene rotopmerking.
  3. Vraag jezelf af: Waarom ? Hiermee bedoel ik dat je jezelf de vraag moet stellen: ”Waarom voel ik me nu zo rot door wat diegene zegt? ”. Wat is nou de échte reden dat je je zo rot voelt. Geloof je wat diegene zegt? Denk je dit stiekem ook over jezelf? Stel iemand zegt dat je te dik bent en je voelt je daardoor rot of boos. Dan vind je waarschijnlijk zelf ook dat je te zwaar bent. Iemand die zichzelf niet dik vindt, zal zich hier niet rot om voelen. Dus als dat het is, werk dan elke dag aan je zelfbeeld om je zekerder te voelen over wie je bent.
  4. Het is niet persoonlijk. Dat iemand gemene opmerkingen naar je maakt is niet persoonlijk. Al voelt dat wel zo, want ze ”vallen” je persoonlijk aan. Maar geloof me, die mensen zijn zelf doodongelukkig. Als je namelijk gelukkig bent met je eigen leven heb je hier niet eens de tijd of zin voor! Ongelukkige mensen proberen zich beter te voelen door rot tegen anderen te doen. Laat dit geen effect op je hebben, want een minuut later doen ze het alweer bij een ander. Ze zijn zo ongelukkig dat ze zich alleen maar met andere mensen en levens bezighouden, zodat ze niet aan hun eigen leven hoeven te denken.
  5. Ben jezelf. Ben ALTIJD jezelf! Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar als je jezelf anders voor gaat doen omdat je leuker gevonden wilt worden of perfect wilt zijn, dan zal die strijd nooit ophouden. Je zal nooit perfect zijn, want iedereen heeft een ander beeld van perfectie. Dus accepteer jezelf volledig, leef hoe jij dat wilt en laat anderen maar praten. Ze praten toch wel;). Dus dan kunnen ze beter praten over wie je echt bent dan een neppe versie van jezelf. Over mij worden ook zoveel dingen gezegd. De één vind weer dat ik te naakte foto’s plaats, de ander vind dat ik niet te spiritueel moet zijn en ga zo maar door. Mensen sturen hier gewoon echt berichtjes over. Ik plaats wat ik wil, wat ik leuk vind en waar ik over wil praten. Als je het niet leuk vindt, lees het dan niet of kijk er niet naar, niemand verplicht je daartoe. Ik heb respect voor iedereen en vind het alleen maar leuk dat we allemaal zo verschillend zijn. Stel je een wereld voor met alleen maar dezelfde mensen…dat lijkt me echt heel saai.

Wieke heeft laatst een blog geschreven over hoe je negatieve gedachtes kunt stoppen. Die kun je hier lezen.

Je kunt me ook volgen via: Bloglovin’, Facebook & Instagram. 


Negativity, I’m allergic to it. But for many people it’s a habit to be negative. I always found it very difficult if someone said something mean. I’m high sensitive and I could literally feel bad for days sometimes even weeks. I knew it was crazy to feel bad about it, but my heart was a different story. Even if people were not mean to me but to other people,  I could feel very sad.

I was always sooo jealous of people who are so confident it didn’t hurt them. I wanted that too! As with anything in life it’s a matter of working on your thoughts and mindset. When I got more and more followers on Instagram, there were more and more mean comments. Logically, the more ”famous” you become the more haters you get. I noticed that I really had to change something if I wanted to continue to do this. I can now honestly say that I don’t feel bad when someone makes a negative comment. If you have difficulty with any of this, I have some tips that have helped me along the way.

  1. Everyone may have an opinion. I remember very well that on 1 picture of me some nasty comments were posted. Someone said: ” you are so fat”. Another person said: ” ‘ You’re so skiny, it’s gross ”. And another: ” you are too muscular, looks like a man ”. So you see that every opinion is totally different. One sees me as fat, the other too skinny and a third too muscular. It doesn’t matter how someone else sees you. Everyone has an opinion about you and the way you look. And some people just find it fun to tell you about it;) . You know who you are and that’s the only thing that matters.
  2. Focus on positive comments. This is obvious, but even though most people forget it. Did you know that 1 negative reaction has the same impact on someone than 100 positive comments? Crazy that we rather believe that one person. I think that’s because everyone is secretly insecure in his or her way. Whether you see it on the outside or not. Think of all the people that like you or have giving you a compliment. Focus on the good and not on the bad.
  3. Ask yourself: Why? Ask yourself the question: ” why do I feel so bad now because of what he/she is saying? ”. What is the real reason that you feel sad or angry. Do you believe what the person is saying? Do you think this secretly about yourself? For example: someone says that you are fat and you feel about it. Then you probably think you’re overweight. Someone who finds themselves not fat, will not feel bad about it. So if that’s the reason, then work on your self-image to make you feel more confident about who you are.
  4. It’s not personal. Their comments are not personal. even though it feels like it.  But believe me, those people are unhappy and probably hate their life. If you are happy with your own life you have no time for this bullshit. You have no time to put people down. Unhappy people are trying to make them feel better by being mean to others. Let this have no effect on you, because a minute later they will do it again to somebody else. They are so unhappy that they only gossip about other people, so they don’t have to think about their own lives.
  5. Be yourself! ALWAYS be yourself! This is easier said than done. But if you trying to be someone else, if you want to be perfect, you will never win that battle. You will never be perfect, because everyone has a different image of perfection. So accept yourself completely, live how you want to live and let others talk. They talk anyway;). So let them talk about who you really are than a fake version of yourself.People are saying a lot of things about me. Some people think my pictures show to much skin, someone else wants me to be not that spiritual and so on. People send me messages about what they don’t like about me. I will post what I want, what I like and what I want to talk about. If you don’t like it, don’t read it or look at it, no one told you to do so. I respect everyone and think it is just amazing that we are all so different. Imagine a world where everybody is the same… I think that would be boring.

Wieke wrote a blog about how to stop negative thougts. You can read it right here.

You can also follow me on: Bloglovin’, Facebook & Instagram. 


FitChef