5 things I love to do before I start my day

by

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Het begin van je dag is voor mij het allerbelangrijkste. Als ik de dag goed begin, gaat meestal alles goed de rest van de dag. Begin ik de dag gehaast of gefrustreerd, dan gaat de rest van de dag ook zo. Ik denk dat veel mensen dit wel herkennen en het is ook logisch, want wat er in jouw onderbewustzijn zit dat ga jij aantrekken de rest van de dag. Misschien ken je het wel, The law of attraction, ook wel de wet van de aantrekkingskracht.

Ik zal jullie even meenemen in mijn ochtend routine. Dit deed ik dus ook toen ik nog werkte voor een baas. Hoe vroeg ik ook op moest staan, er was geen excuus het niet te doen. Ik zou eerlijk gezegd ook niet anders willen, want het zorgt ervoor dat mijn dagen steeds weer super zijn en als er iets gebeurt wat niet zo leuk is kan ik daar veel beter mee omgaan.

  1. Zodra de wekker gaat blijf ik nog even met mijn ogen dicht 5 minuten liggen en ik ga alles af waar ik dankbaar voor ben. Mijn huis, mijn vrienden, mijn familie, mijn werk, mijn konijn, het eten dat we hebben, zelfs het water uit de kraan ben ik dankbaar voor! Neem nooit iets voor lief, ik besef me heel goed wat ik heb tot in de kleinste details.
  2. Na die 5 minuten ga ik op de rand van het bed zitten en voel ik me altijd meteen heel erg gelukkig en gezegend met alles wat ik heb. Wie wil er nou niet zo de dag beginnen? Ik voel liefde voor alle mensen in mijn leven en stuur hun ook veel kracht en liefdevolle gedachtes. Dit klinkt allemaal heel zweverig, but I don’t care. Het voelt goed om het te doen.
  3. Daarna ga ik douchen, tandenpoetsen etc. En terwijl ik dit alles doe ga ik heel mijn dag langs. Als ik bijvoorbeeld die dag ga sporten, werken, een zakelijke afspraak heb en een etentje met vriendinnen dan bedenk ik me dat mijn training super gaat, ik het werk snel af zal hebben, de zakelijke afspraak erg goed gaat en het etentje is uiteraard erg gezellig. De meeste mensen gaan juist de ergste scenario’s bedenken; Wat nou als ik die presentatie niet goed doe? Wat als ik niet weet wat ik moet zeggen op die afspraak? Waarom doen we dit toch? Je weet nooit hoe de toekomst gaat verlopen, dus waarom zou je al die vreselijke scenarios gaan visualiseren? Want jouw gedachtes creëren uiteindelijk je werkelijkheid. Use them wisely.
  4. Sinds kort mediteer ik ook iedere ochtend. Ik denk dat meditatie voor iedereen anders is. Ik doe het pas net een paar weken en ik zet dan guided meditation aan op YouTube. Ongeveer 10 tot 15 minuten. Laatst las ik dat je met mediteren helemaal niet je gedachtes hoeft uit te schakelen. Dat dacht ik altijd, maar dat gaat gewoon niet. De kunst is om ze te laten komen en net zo snel weer los te laten. Dus eigenlijk laat je alles voorbij komen waar je aan denkt, maar je geeft er geen kracht aan en laat ze gewoon weer gaan. Dit heeft heel veel verschil gemaakt voor mij! Stress heb ik bijvoorbeeld niet meer gedurende de dag. Ik vind het nu ook echt leuk en heb er zin in om dit verder te gaan ontwikkelen. Dus mediteer jij al langer en heb je tips? Let me know:).
  5. Na deze 4 dingen heb ik ontzettend veel zin in de dag. Tot slot ga ik dan nog een kwartier foam rollen. Dit heeft helemaal niks te maken met je mindset of bovenstaande punten, maar ik geloof dat alles in balans moet zijn. Dus ook je lichaam moet een soort van wakker worden. Door te foam rollen merk ik dat mijn spieren wakker worden en mijn bloedcirculatie beter is. Echt een aanrader! Ook als je wilt dat die putjes in je benen verminderen ;).

Vroeger stond ik 20 minuten van te voren op en deed ik alles gehaast en snel. Ik was nooit uitgerust de rest van de dag en mijn hoofd zat vol met gedachtes. Zo gingen er dan ook veel dingen fout als ik eraan terug denk. Nu sta ik altijd minimaal een uur van te voren op en ja ook toen ik nog geen eigen baas was. Voordat ik naar mijn werk moest stond ik zelfs 1,5 uur eerder op om dit allemaal te doen. De eerste 2 weken waren echt verschrikkelijk want ik haat vroeg opstaan. Maar na een paar weken ben je hieraan gewend en ik wilde serieus nooit meer anders! En 1,5 uur is lang, je kunt het ook sneller doen, maar ik hou ervan alles op mijn gemakje te doen.

En wat mijn routine is, hoeft niet jouw routine te worden. Haal eruit wat bij jou past en probeer het eens:). Je zult merken dat je dagen veel relaxter worden en je je gedachtes meer de baas bent!

Liefs, Cynthia

Je kunt me ook volgen via: Bloglovin’, Facebook & Instagram. 


The beginning of the day is for me the most important thing. If I get off to a good start, usually everything goes well the rest of the day. If I start the day rushed or frustrated, the rest of the day will be like that too. I think many people recognize this and it makes sense, because what is in your subconscious mind is what you’re going to attract the rest of the day. Maybe you know about ”the law of attraction”?

I’ll show you my morning routine. I also did this when I was still working for a boss. It doesn’t matter how early I had to get up, there was no excuse not to do it. I would honestly don’t want it any other way now, because it ensures me that my days are always good and if something bad happens I can handle it sooo much better.

  1. As soon as the alarm rings, I stay in bed with my eyes closed for like 5 minutes and in my mind I would say thanks for all the things that I’m grateful for. My home, my friends, my family, my work, my rabbit, the food that we have, even the water from the faucet! Never take anything for granted, I realize very well what I have even the smallest details.
  2. After those 5 minutes I’m  on the edge of the bed and I always feel very very happy and blessed with everything I have. Who doesn’t want to start the day like this? I feel love for all the people in my life and send them a lot of strenght and loving thoughts.  It feels good to do it and if you also know about the law of attraction it just makes sense to do it.
  3. Then I go on and shower, brush my teeth etc. And while I’m doing this, I go through my day. For example, if I’m going to work out that day, have to do some work, have a business meeting and dinner with girlfriends than I’m visualizing that my workout goes well, I will have the job done quickly, the business appointment goes very well and the dinner party is awesome. Most people visualize the worst scenarios in their mind, what if I mess up that presentation? What if I do not know what to say on that appointment? Why are we doing this? You never know what the future is about to bring, so why would you visualize all those terrible scenarios? Your thoughts create your reality eventually. Use them wisely.
  4. Recently I also meditate every morning. I think meditation is for everyone different. I’m just doing this for only a couple of weeks and I use guided meditation on YouTube. For about 10 to 15 minutes. I read in an article that you don’t have to silence your thoughts during mediation. I always thought so, but that’s just not going to happen. The art is to make them come and let go just as quickly as they came. So basically let every thought come to you, but never  give it power and just let it go again. Meditation has already done so much for me! For example, I have no more stress during the day.
  5. After these 4 things I’m excited to start the day. And after these 4 things I get my foam roller and do this for about 15 minutes. This has nothing to do with your mindset or above points, but I believe that everything should be in balance. So also your body needs some sort of wake up call. I notice that my muscles are waking up and my blood circulation is better.  It’s also good to reduce cellulite in your legs;).

A few years ago I never get out of bed to early, just 20 minutes in advance and I did everything rushed and was stressed. The rest of the day was usuallly stressed and my mind was full of thoughts. Things were always going wrong . Now I always get out of bed at least an hour in advance and yes even when I wasn’t my own boss. Before I had to get to work I was always getting up like 1.5 hour earlier on to do all this. The first 2 weeks were really terrible because I hate getting up early. But after a few weeks you’re used to this and you never wanna go back!

And my routine, doesn’t have to be your routine. Just take with you the things that suits you and give it a try:). You will notice that your days are much more relaxed and your thoughts are more in control!

Love, Cynthia

You can also follow me on: Bloglovin’, Facebook & Instagram. 


FitChef

No Comments Yet.

What do you think?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.