What does it mean to be highly sensitive?

by

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Vroeger dacht ik altijd dat iemand die hooggevoelig was gewoon een emotioneel persoon was, wat meer dan anderen. Maar gevoelig van karakter zijn of hoogsensitief is heel wat anders. Ik wist ook niet dat ik dat zelf was. Als je hooggevoelig bent kan dat een vloek zijn of een gave. Voor de meeste mensen is het een vloek, omdat ze niet snappen waarom ze zo zijn en je voelt je anders dan anderen. Gewone dagelijkse dingen die voor andere mensen makkelijk zijn, kunnen erg zwaar zijn voor iemand die hooggevoelig is.

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 tot 15 mensen een hoog sensitief persoon is. Ik merk dat er heel weinig mensen weten wat het inhoudt, ook als je het niet bent is het handig om het te weten, misschien is iemand in je familie het of je partner. Want er komt een hele handleiding bij ;).

Hooggevoeligheid is een eigenschap van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Ze denken dat het een erfelijke eigenschap is, die evenveel voorkomt bij mannen als vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van Elaine Aron, Amerikaans psychotherapeute en universitair docente.

Maar wat betekent het nou eigenlijk in de praktijk?

Mensen die hooggevoelig zijn daar zijn de zintuigen heel fijngevoelig afgestemd. Ze merken meer signalen en details op. Wat andere mensen niet oppikken voelen hoogsensitieven mensen wel. Ze zijn veel gevoeliger voor alle prikkels die we heel de dag door krijgen. Ik merk dat ik het steeds moeilijker krijg die allemaal te verwerken. Sinds er social media is en internet krijgen we meer informatie binnen dan ooit. Voor iemand die hoogsentitief is kun je dit vergelijken met een kermis die 24 uur lang duurt. Dit is erg vermoeiend, zelfs mijn dromen zijn levendig en net echt waardoor ik vaak moe en uitgeput wakker word. Maar de mooie kant ervan is dat je alles intens beleeft. Verdriet en boosheid maar ook geluk en dankbaarheid. Ik ben voor kleine dingen in het leven zo dankbaar als een kind, ik denk ook echt dat ik daarom zo ver ben gekomen het laatste jaar. Als er iets goeds in mijn leven gebeurt, hoe klein het ook is, kan ik daar dankbaar voor blijven. Het is ook fijn dat je heel goed kunt voelen wat iemand anders voelt. Je hebt empathische mensen, die kunnen zich goed inleven en begrijpen veel. En hoogsensitieve mensen die voelen letterlijk wat de ander voelt. Het is fijn omdat je veel mensen begrijpt en ze kan helpen, maar het kan ook zwaar zijn, ik neem iemands gevoel over en kan daar dagen tot weken lang last van hebben als ik niet uitkijk.

Ik hou ook van feestjes en als ik me focus op de groep met wie ik ben en probeer in de muziek op te leven dan gaat het goed, maar soms als je er dan niet op let dan kan ik me echt rot voelen op een feest. Heb het vaak niet door, ineens komt er een overweldigend gevoel over me heen van emoties. Zoveel mensen, zoveel prikkels en dan moet ik even bewust tegen mezelf praten dat alles wat ik voel gewoon komt door de omgeving waar ik ben. Als ik dan een rondje ga lopen met een vriendin en even kletsen, voel ik me altijd beter.

Je kan niet iedereen gelukkig maken…

Ook betekent hooggevoelig zijn dat je altijd rekening met iedereen wilt houden, dat je alles perfect wilt doen en je iedereen gelukkig wilt maken. Dat is allemaal heel mooi, maar bij hooggevoelige mensen gaat het vaak ten koste van hunzelf. Dat heb ik laatst gemerkt, als je mijn vorige blog hebt gelezen weet je dat het even niet goed ging. Ik ging veel te lang over mijn grenzen heen. Inmiddels gaat het beter. Ik moet gewoon leren meer tijd voor mezelf te nemen en ook accepteren dat ik niet iedereen kan helpen. Ik vind het moeilijk om nee te zeggen en mijn grenzen aan te geven. Ben hier nu aan aan het werken en het gaat steeds beter! Als je ook hooggevoelig bent probeer hier dan aan te werken. Ik werd ongelukkig omdat ik niet doorhad dat ik iedereen tevreden wilde houden, mijn hoofd zat continue vol met hoe iemand anders zich voelde en hoe ik diegene kon helpen. Omdat ik zo graag mensen help had ik niet eens door dat ik mezelf helemaal vergat. Dus toen ging het mis. Maar dat is goed, want nu heb ik weer meer over mezelf geleerd:).

Er is nog zoveel te vertellen over hooggevoeligheid, dat kun je nooit in één blog krijgen. Er zijn veel boeken over geschreven, heb er zelf nog geen gelezen, maar als mijn andere boek uit is ga ik er zeker wat bestellen. Als je nog tips hebt welke ik zou moeten lezen, laat het me weten in een reactie!

HSP workshop dag ! 
Ik ben al ver gekomen door mijn negatieve instelling te veranderen in positief. En nu moet ik nog beter leren omgaan met alle prikkels en gevoelens die ik de hele dag door heb. Als je merkt dat het je leven beinvloed, zou ik ook echt gaan kijken naar manieren om ermee om te gaan. Daar ga je zoveel gelukkiger van worden! Ik kan er al steeds beter mee omgaan door mijn spirituele groei en meditatie en wil er nog meer over leren dus ik ga 4 maart naar een HSP workshop dag van nieuwetijdskind.com . Helaas is het op 4 maart uitverkocht, maar ik zal alles wat ik daar leer in een blog verwerken:). 

Tijdens die dag geven ze je tips en tools om als hoogsensitief persoon bewust aan de slag te gaan om je eigen leven te creëren. Wat het evenement inhoudt en hoe het dag programma eruit ziet kun je vinden op de website. 

Liefs,

Je kunt me ook volgen via Bloglovin’, Facebook & Instagram!


Back in the day I used to think that someone that was highly sensitive, was just someone that was a little more emotional than others. But having a sensitive character and being highly sensitive are two entirely different things. At the time, I didn’t even know that I was highly sensitive myself. Being highly sensitive can either be a gift or a curse. However, for most people it is a curse, simply because they don’t understand why they are the way they are, and why they feel like they are different from others. Common daily things that are easy for others, can be very difficult for someone that is highly sensitive.

Research shows that 1 out of 10 to 15 people is highly sensitive. I’ve noticed that very few people know what it entails. Even if you don’t suffer from it yourself, it is still convenient to know about it because maybe someone in your family or even your spouse has it, and there is an entire instruction manual that comes with it 😉

High sensitivity is attributed to the nervous system and the brain. It is presumed as being a hereditary condition, which occurs in the same number of males and females. This according to a study by Elaine Aron, an American Psychotherapist and university professor.

But what does it actually mean in a practical sense?

People that are highly sensitive have more sensitively tuned senses. They pick up more signals and notice more details. Highly sensitive people take in what other people don’t even perceive. They are much more susceptible for all of the stimuli that we get throughout the day. I have found it to become harder for me to process all of this. Ever since the rise of the internet and social media, we receive a lot more information than ever. For someone that is highly sensitive, this is comparable with a carnival that lasts 24/7. Obviously, this is very exhausting. Even my dreams are way more vivid and almost real, so I often wake up feeling tired and exhausted.
However, the bright side of it all is that you experience everything very intensely. Grief and anger, but also joy and thankfulness. For the small things in life, I’m as thankful as a child. I really do believe that this is the main reason why I have come so far in the past year. Whenever something positive happens in my life, no matter how small it may seem, I can remain forever thankful for it. Another benefit of being highly sensitive, is that you are exceptionally good at relating to others and at feeling what they feel. There are empathetic people, that are able to emphatize with others and understand a lot about them, and then you have the highly sensitive people, that literally feel the same emotion that others feel. This is nice in the sense that by understanding others you are more able to help them, but it can also be very hard. I make another person’s feelings my own, and can suffer from it for days or even weeks if I’m not cautious.
I also like to party, and if I focus on the group of people I came with, and try to lose myself in the music, everything goes fine. But if I lose my focus for a brief moment, it can really turn around and I feel very bad while it’s supposed to be party. Often times I do not even notice that I’m like this, suddenly an overwhelming rush of emotions comes over me. So many people, so much stimuli.. at such a point I really have to consciously talk to myself and remind myself of the fact that everything I’m feeling is just caused by the environment. After I go for a short walk with a friend and talk for a little bit, I feel a lot better.
You can’t make everbody happy…

Being highly sensitive also means that you always want to take everyone into account, and that you always want to do everything perfectly and make everyone happy. All of this is good on itself, but with high sensitive people this often comes at the expense of themselves. I’ve noticed this a while ago, if you have read my last blog  you know that I wasn’t doing well for a while. I was crossing my boundaries for far too long. Thankfully, I’m doing better now. I just need to learn to take more time for myself and to accept the fact that I can’t please everyone. I find it difficult to say no and to let others know where my limits are. I’m currently working on this and it is already going better! If you are highly sensitive too, try to work on it. I became unhappy because I wasn’t aware of the fact that I was trying to please everyone. My head was constantly filled with the thought of what others were feeling and how I could be of any help tot them. Because I was so eager to help others, I was oblivious to the fact I was totally forgetting about myself, so that is where it went wrong. But it’s all good, because now I have learned another thing about myself 🙂

There is so much more to tell about high sensitivity, but I can never fit all of it in just one blog. There are many books  written on this topic. I haven’t yet read any of these myself, but when I’m done reading my current book, I sure am going to order a few of them. If you have any recommendations on which one I should read, let me know in a reply!
HSP workshop day! 

I’ve already come far by turning my negative attitude into a positive one. Now I just need to learn to cope with all of the stimuli and feelings I experience throughout the entire day. If you sense that it affects your life negatively,  I would go and look for ways to deal with if I were you. It will make you so much more happy! I’ve already managed to deal with it a lot better because of my spiritual growth and meditation, but I’m determined to learn more about it. For this reason, I’m attending a HSP workshop by nieuwetijdskind.com  on the 4th of march. Unfortunately, this date has already sold out, but I will take all that I’ve learned and use it to make another blog 🙂

On this event, they will give you tips and hand you the tools to really go and start creating your own life as a highly sensitive person. What the event specifically entails and what the program looks like, you can learn on their website. 

Love,

You can follow me on Bloglovin’, Facebook & Instagram

* Translated by Ben Landvreugd 

 

6 Responses
 • Chris
  maart 2, 2017

  Hoi! Interessante blog. Maar hoe weet je dat je het écht hebt? Ik heb er veel over gelezen en herken mezelf er ook eeg in, maar het is niet echt iets wat gediagnosticeerd wordt zo ver ik weet.

  • Cynthia Houben
   maart 11, 2017

   Dat klopt inderdaad! Je kunt wel een test doen op nieuwetijdskind.com :). En vooral op je gevoel afgaan, voor mij viel alles op z’n plek eindelijk begreep ik waarom ik ben zoals ik ben.

What do you think?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *