UNPLUG THE WORLD

by

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Druk, druk, druk… we zijn altijd maar bezig. School, vrienden, familie, werk, sporten, televisie kijken, spelletjes spelen, social media en ga zo maar door. En vooral tv, spelletjes en social media controleren ons leven. Je hebt het misschien niet eens door, maar je zit waarschijnlijk urenlang op je telefoon zonder dat je iets nuttigs hebt geleerd of uitgevoerd. Wij zien dat nu als ontspanning, terwijl dat je mind helemaal niet ontspant. Het vult je hoofd juist met onnodige informatie en vaak ook nog eens informatie waarvan je een lager zelfbeeld krijgt. En moet je eens nagaan wat je in al die uren kunt doen, wat je in je leven zou kunnen bereiken als je die tijd wel nuttig zou gebruiken. ( Nu niet denken dat ik nooit iets nutteloos kijk ;), maar ik zorg wel dat ik dit niet de hele dag doe).

Voordat ik mijn passie had gevonden, was ik alleen maar een consumer. Ik nam informatie op, was bezig met de levens van andere mensen i.p.v. mijn eigen leven en verder was ik niet bezig met creëren en iets toevoegen. Ik had er letterlijk niks aan en vulde mijn gedachtes alleen maar met dingen die anderen mij voorschotelden. Zo ook het nieuws, het nieuws is voor mij niks meer dan een kleine greep van wat er in de wereld gebeurt. Er gebeurt zoooooveel op één dag, je kunt nooit alles weten. Het is dus geselecteerd door een aantal mensen en die mensen laten zien wat ZIJ belangrijk vinden dat jij moet weten. En dan ook nog eens vanuit hun visie… dus nee ik kijk het niet meer. Het enige wat je eraan overhoudt zijn negatieve gedachtes en je kunt er niks aan veranderen. Ik kijk sowieso nooit meer t.v. sinds ik mijn eigen bedrijf heb kijk ik alleen nog dingen waar ik iets aan heb. Dus filmpjes op YouTube over mindset, succes, geluk etc. Waarom alleen maar nutteloze dingen kijken als je ook je eigen leven kunt verbeteren door de juiste dingen te kijken?

Het is echt bizar hoe snel je leven verandert als je alleen nog bezig bent met dingen die je kunnen helpen. Jezelf omringen met mensen die hetzelfde denken, de programma’s kijken die je mindset voeden en niet je zelfbeeld omlaag halen, boeken lezen waarvan je kunt leren, met je passie bezig zijn en als je die nog niet hebt ga dan dingen uitproberen! Iedereen heeft een passie, alleen soms moet je die nog vinden.

Wat ik een tijdje geleden ben gaan doen is mezelf even ontpluggen van al die drukte. Door mijn werk ben ik de hele dag met social media bezig, ik werk continue op mijn laptop en s’avonds kijk ik dan ook nog vaak YouTube filmpjes. Gelukkig ben ik wel bezig met dingen creëren en niet alleen maar bekijken. Maar dan nog is het goed even geen scherm voor je te hebben en rust in je hoofd te krijgen. Dus elke dag zet ik mijn telefoon uit voor een paar uur en zijn er geen andere apparaten in mijn buurt. Want alleen dan kun je je echt even afzonderen van de buitenwereld. Ik ga dan wandelen door de natuur, mediteren, boeken lezen of tekenen/schrijven. Ik schrijf of teken dan vaak mijn doelen, ideeën die in me opkomen of dromen die ik nog heb. Je kunt alles doen wat je maar wilt als het maar niks met je telefoon, laptop of tv te maken heeft. En voor sommige mensen kan dit heel gek zijn, want bijna iedereen is er verslaafd aan zonder dat je het doorhebt. Maar geloof me dit is echt heerlijk! Niemand die je kan bereiken, écht tijd voor jezelf heb je gewoon nodig. Je zult verbaasd zijn hoeveel ideeën er in je opkomen en hoeveel energie je ervan krijgt.

De ene dag doe ik dit een uurtje, maar vaak ook langer en 1 keer in de week heb ik bijna de hele dag mijn telefoon uit… kijk gewoon waar je zin in hebt en hoeveel tijd je nodig hebt voor jezelf die dag. En als ik een hele drukke dag heb dan zorg ik er juist voor dat ik genoeg tijd alleen heb. Op die drukke dagen heb je het juist nodig om even op te laden!

Ik ben benieuwd of jullie dit ook al doen:)? 

Liefs, Cynthia

Je kunt me ook volgen via: Bloglovin’, Facebook & Instagram. 


We’re always so busy. School, friends, family, work, sports, watch tv, play games, social media and so on. And especially tv, games and social media are controlling our lives. You may disagree, but you’re probably spending hours on your phone without even noticing it. We see that as relaxation while you mind is not at all relaxing. It fills your head with unnecessary information and also information which causes a lower self-image.

Before I found my passion, I was just a consumer. I took information in, was busy with the lives of other people instead of my own life and I was not concerned with creating or add something to the world. I didn’t serve me and filled my thoughts only with things that others told me to believe. Like the news, the news is for me nothing more than a small piece of what is happening in the world. There’s so much going on on one day, you can never know everything. So it is selected by a number of people and they show what they find important. And it’s from their point of view … so no I don’t watch it any more. The only thing you get out of it are negative thoughts and you can’t change a thing about it. Since I started my own business I didn’t watch tv anymore, I only watch things who serve me. Like videos on YouTube about mindset, success, happiness etc.

It is amazing how fast your life changes when you’re filling your mind with things that can help you. Surround yourself with people who think the same, watch programs that feed your mindset, read books which you can learn from, go after your passion or go find it! Everyone has a passion, sometimes you just don’t know what it is. But it will come:).

Lately I’ve been unplugging myself from the outside world. Because of my work I am om social media all day, I work on my laptop and I often watch YouTube videos in the evening. Fortunately, I am working on creating things and not just viewing them. But then again, it is good to shut everything of for your peace of mind. So every day I turn my phone off for a few hours and there are no other devices on. Because only then can you really separate yourself from the outside world. I go walk in nature, meditate, read books or do some drawing/writing. I write or draw my goals , ideas that come to mind or dreams that I have. You can do anything you want! Just do it without your phone, laptop or tv. And for some people this can be very awkward, because almost everyone is addicted to their phone or tv, without even realizing it. But believe me this will change your life on so many aspects! No one can reach you, it’s really just you and your thoughts. You’ll be surprised how many ideas come to mind and how much energy you get out of this.

Some day’s I do this for an hour, other days for 3 hours and usually 1 day a week I just turn my phone off the whole day … just go with the flow and see how many hours you need that day. And if I have a very busy day than I’m very aware of the alone time I need. On those busy days you need to charge yourself!

I wonder if you guys already do this:)?

Love, Cynthia

You can aslo follow me on: Bloglovin’, Facebook & Instagram. 


FitChef

1 Response

What do you think?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.