There’s always a reason to smile

by

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Iedereen heeft wel eens moeilijke tijden meegemaakt. Misschien zit je er nu in. Ik heb ze zelf maar al te vaak meegemaakt en wat ik dan altijd deed was in de slachtofferrol zitten en het allemaal vreselijk kut vinden. Dat is je eerste reactie, want hoe kun je nou vrolijk zijn als er iets rots gebeurt? Ik heb de laatste jaren wel gemerkt dat dat wel degelijk kan. Logisch dat je je even rot voelt, dat mag ook zeker, maar erin blijven hangen is iets anders.

Ik kies er nu voor om er niet meer in te blijven hangen. De laatste jaren zijn er absoluut rot dingen gebeurd en die gebeuren nog steeds, dus ik wil zeker niet zeggen dat mijn leven geweldig is. Maar als er nu iets rots gebeurt, dan sta ik er even bij stil maar laat het dan ook weer snel los. Hoe langer je je rot voelt, hoe meer rot dingen je gaat aantrekken. Je kent het wel, van die dagen waarbij alles fout gaat. Veel ervan heb je zelf in de hand, al weten de meeste mensen dat niet. Vaak kun je aan de situatie nou eenmaal niks veranderen, dus moet je het accepteren. Ik ga zelf altijd zoeken naar dingen die wél goed gaan in mijn leven en dingen waar ik wel dankbaar voor ben. Je kunt je beter daarop focussen dan op de negatieve dingen die er gebeuren.

Het is makkelijker om je down te voelen, dus kiezen de meeste mensen daarvoor. Maar met een rot gevoel leven is veeeeeel moeilijker dan met een geluksgevoel. Dus dan kies ik er liever voor om extra moeite te doen om me goed te voelen. Het is zeker niet makkelijk, positief te blijven als het niet goed gaat, maar het is de moeite waard. In feite ben je je mindset en gedachtes aan het trainen. Net zoals ik mijn spieren train en met kracht oefeningen steeds sterker word, train ik ook mijn gedachtes. Zodra ik merk dat ik negatief denk, ga ik bewust positieve gedachtes denken. In het begin lukt dat bijna niet en val je steeds terug, maar als je dit iedere dag oefent, denk je uiteindelijk vanzelf positief.

Dus vraag je af of het je helpt om na te denken over negatieve dingen in je leven? Kan je er iets aan veranderen? Doe dat dan! Kan je niks aan de situatie veranderen, laat het dan los en ga door met je leven. Maar het laatste dat je moet doen is erover zeuren of klagen. Je hebt er letterlijk niks aan om hieraan te blijven denken en in de slachtofferrol te zitten. Maak lijstjes met alle mooie dingen in je leven en lees die steeds over als je moeite hebt met positief zijn. There’s always a reason to smile:).

Liefs, Cynthia

Je kunt me ook volgen via: Bloglovin’, Facebook & Instagram. 


Everyone has experienced difficult times. Maybe you’re in it now. I’ve been there and what I always did was feeling sorry for myself and play the victim. That’s your first reaction, because how can you feel good if something bad has happend? I have noticed that the last few years it’s easier for me to stay positive. And don’t get me wrong, feeling bad is a part of life, and it’s okay you feel that way, but don’t let it control your life. Let it go.

I choose to be happy now. In recent years bad things have happened and they still do, so I certainly don’t want to say that my life is always great. But if something bad happens right now, I think about it for a while, but I let it go in a minute. If you feel bad for a long time, more negative things will cross your path. You know those days when everything’s going wrong? Much of it is in your control, most peope don’t know that. If you can’t change the situation, accept it. I’m always looking for things that I am grateful for. You better focus on the good then the bad!

It’s easier to feel down, so most people choose for that. But life is so much easier when you’re happy. So I prefer to make some extra effort to make myself feel good. It’s certainly not easy, to stay positive if it doesn’t go well, but it’s worth it. In fact, you’re training your mindset and thoughts. Just as I train my muscles and become stronger with lifting weights, I train my thoughts. As soon as I notice that I’m negative I change it to positive, with consciously thinking. In the beginning it will not work and it’s so hard, but if you do this every day, eventually you’ll be more positive then negative.

So ask yourself, does it help you to think about negative things in your life? Can you change it? Please do something about it! Can you not change the situation? Then accept it and let it go.  It doesn’t serve you. Make lists of all the wonderful things in your life and read it again and again if you’re having trouble with staying positive. There’s always a reason to smile:).

Love, Cynthia

You can also follow me on: Bloglovin’, Facebook & Instagram. 


FitChef

1 Response
  • Nina Simplynspecial
    juni 22, 2016

    Mooi geschreven. ben het wel met je eens. Het gaat bij mij steeds beter, maar soms kan ik er wel teveel in hangen.. Lastig is dat!

What do you think?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *