MEI 2017: TERUGBLIK

by

ENGLISH BELOW

Vanaf nu wil ik iedere maand een blogje gaan schrijven over wat er in mijn leven is gebeurd de afgelopen maand en wat ik heb geleerd. De mensen die vaker mijn website bezoeken weten dat ik veel over mindset, spiritualiteit en persoonlijke groei schrijf.

Door middel van mijn blogs wil ik jullie inspireren om hetzelfde te doen. Het is namelijk zo fijn om jezelf steeds beter te leren kennen, weten wat je dromen zijn, waar je angsten liggen, hoe je met anderen omgaat, hoe je met het leven om moet gaan, hoe je sterker wordt en ga zo maar door. Het leven is voor mij 1 grote leerles en hoe meer ik over mezelf leer en aan mezelf werk hoe succesvoller ik ben. En met succesvol bedoel ik gelukkig:). Tuurlijk geld en materiële spullen zijn mooi meegenomen, daar wordt iedereen blij van, maar dat is natuurlijk maar tijdelijk geluk.

Mei was allereerst een hele fijne maand. Ik heb ups en downs gehad, zoals we allemaal hebben, maar ik ben erg trots hoe ik hiermee omging. Met mijn bedrijf ging het enorm goed, ik denk de beste maand die ik heb gehad in een jaar. Dus dat is super positief, maar persoonlijk ging het wat minder. Dit was echt een maand voor mij om mijn angsten onder ogen te komen.

We hebben allemaal onderliggende angsten en bij mij was dat deze maand vooral angst om een stap terug te doen en angst om liefde binnen te laten. Jullie zijn gewend van mij dat ik alles heel open vertel, maar nu kan dat nog even niet. Als er andere mensen in het spel zijn vind ik dat moeilijk om heel open te zijn, dus ik ga niet teveel in detail. Het afgelopen jaar was heftig voor mij op liefdes gebied, een jaar geleden ging het uit met mijn toenmalige vriend, Mark en die tijd erna heb ik in een situatie gezeten die me op momenten veel energie kostte. Als je in een situatie zit die je niet meteen kunt veranderen, moet je die accepteren. Gelukkig zijn we trouwens nu goede vrienden geworden, we runnen samen Gymjunkies en dat wilden we ook heel graag samen blijven doen. Ben heel blij dat ik de afgelopen jaren heb geleerd om dingen sneller los te laten. Lang verdrietig of down zijn helpt je niet verder, het maakt de situatie altijd erger. Ik voel m’n verdriet, want dat mag er zijn, en daarna laat ik het los en zoek ik naar de positieve kanten in een situatie.

In mei heb ik dus besloten een stap terug te doen, om er straks weer 2 vooruit te kunnen doen. Het huis waar ik zo van hield ga ik loslaten. Misschien klinkt het stom, maar ik vond dat heel moeilijk, een huis is voor mij niet zomaar een woning het is een thuis. Ik voel me hier zo goed, maar het is de beste keus nu. Soms moet je iets achter je laten om een nieuwe start te maken. Dingen die negatief voelen, hoeven niet negatief te zijn. Wij geven die betekenis eraan. Ik zie nu alle positieve kanten eraan en ookal vind ik het moeilijk, dit is iets wat ik moet doen. Vanaf volgende week komt er dus een nieuw begin!

In de liefde had ik ook een angst, eigenlijk al jaren als ik erover nadenk, maar bang om gekwetst te worden heeft mij veranderd als persoon. Ik wilde niet mijn verleden, mijn toekomst en mijn geluk laten beheersen. Ik wil zelf in controle zijn en niet mijn angsten de overhand laten nemen. Ik wil nu niet vertellen wat ik heb meegemaakt, wil niemand aanvallen, en wat mensen jou aandoen is vaak niet hun bedoeling. Alleen mensen die ongelukkig zijn of zelf strugglen met het leven, kunnen zulke dingen doen. Je kan ze wel de schuld blijven geven, maar dat heeft geen zin.

Nu is er iemand in mijn leven die ik lang op afstand heb gehouden, niet willen voelen en bang zijn om verliefd te worden. Het enige wat ik wilde was me storten op mijn bedrijf en ik wilde niks voelen. Gelukkig herkende ik dit gedrag bij mezelf en omdat ik niet in een vicieuze cirkel wil belanden, wil ik mijn gedrag nu veranderen. Als we keer op keer dezelfde ”fouten” maken of bepaald gedrag vertonen, zal je altijd dezelfde uitkomst hebben. Je moet dat patroon doorbreken, hoe eng het ook is. Ik wil liefde durven voelen en ervan genieten. Liefde is niet eng weet ik nu, je moet het alleen niet aan de verkeerde mensen geven. Hij is het absoluut waard en ik ben erg blij met hem in mijn leven:).

Dus ook die stap heb ik genomen in mei, om voor m’n gevoel uit te komen en niet meer aan mijn verleden te denken. Leven met de dag, het verleden is geweest, de toekomst weet niemand. Dus er is alleen nu, dit moment en op dit moment moet je doen wat jou gelukkig maakt:)!

Ik hoop dat jullie een hele fijne maand hebben en volgende maand weer een update vanuit mij!

Liefs,


From now on, I want to write a blog every month about what has happened in my life the past month and what I’ve learned. The people who visit my website more often know that I write a lot about mindset, spirituality and personal growth.

Through my blogs I want to inspire you to do the same. It’s so nice to get to know yourself better, know what your dreams are, how to deal with others, how to deal with life, how to get stronger, and so on. Life is one big lesson for me and the more I learn about myself and work on myself the more successful I am. And with success I mean beeing happy:). Sure money and material stuff are nice, everyone is happy about that, but it’s only temporary happiness.

May was a very nice month. I have had ups and downs, as we all have, but I’m very proud how I dealed with this. My business was blooming, I think the best month I’ve had in a year. So that’s super positive, but personally it was a struggle. This was a month for me to face my fears.

We all have underlying fears, and this month I was especially afraid to take a step back in life. Normally I’m very open about everything, but this blog I will not tell many details. Because there are more people involved, I find it hard to be very open. The past year was fiercely hard to me, a year ago I broke up with my boyfriend Mark, and after that I was in a situation that cost me a lot of energy at times. If you are in a situation that you can not change immediately, you must accept that. I’m very happy that I’ve learned in the past few years to let go of things quickly. To feel sad or down for a long time is not helping you, it always makes the situation worse. I feel sad, because we have to have those feelings too, but I try to look for the positive side in a situation.

So in May, I decided to take a step back in order to go 2 ahead. I’m letting go of the house I love. Maybe it sounds stupid, but I found it very difficult, a house for me is not just a appartement it’s a home. I feel so good here, but it is the best choice for now. Sometimes you have to leave something behind to make a new start. Things that feel negative don’t have to be negative. We give that meaning to it. I am now seeing all the positive sides, and eventhough it’s difficult, this is something I have to do.

With love, I also had fears, actually for years when I think about it, but afraid of getting hurt changed me as a person. I do not want to go in detail with this subject, I don’t want anyone to feel bad, but I’ve been through a lot in this area. Now, there’s someone in my life that I didn’t want to get close to, I didn’t want to feel, and was afraid to fall in love. Fortunately, I recognized this behavior and because I do not want to end up in a vicious circle, I want to change my behavior. If we repeatedly make the same “mistakes” or show certain behavior, you will always have the same outcome. You must break that pattern, even if it’s scary.

So I decided to no longer think about my past. Seize the day, let the past be and nobody knows the future. So there is only now, this moment and at in this moment you have to do what makes you happy. I wish you all the best this month and I’ll update you next month:).

Love,

No Comments Yet.

What do you think?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.