Meet Wieke Musler !

by

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Foto Wieke (1)Hi lieve lezers!

Wat vind ik het tof om me vandaag officieel aan jullie voor te mogen stellen als nieuwe gastblogger voor Cynthiahouben.com. Een tijdje geleden benaderde Cynthia mij met de vraag of ik het leuk zou vinden om eens in de  twee weken een blog over mindset en alles daar omheen te schrijven voor haar nieuwe website en ik zei natuurlijk gelijk ‘JA’!

So, here it goes..

Cynthia en ik gaan al een tijdje terug: We zaten op dezelfde middelbare school en kenden elkaar via vrienden. De afgelopen twee jaar volg ik met veel bewondering haar reis op het gebied van fitness en mindset. Wat een fantastisch persoon is ze toch! Niet alleen fit worden, maar ook de reis naar geluk, acceptatie en tevredenheid met jezelf staat voorop. Dit laatste is iets wat mij zowel persoonlijk als professioneel raakt.

In mijn dagelijks leven werk ik als psycholoog waarbij ik kinderen, jongeren en volwassenen weer op pad help als het (tijdelijk) niet goed met ze gaat. In mijn werk kom ik ontzettend veel verschillende problemen tegen en een negatieve denkwijze is een van de onderwerpen die vaak aan bod komen.

Omdat ik merkte dat het voor mensen echter een drempel kan zijn om hier over te praten, ben ik naast mijn werk een opleiding gaan volgen tot equine assisted coach. ‘Equine assisted..whut?’, hoor ik je al denken. Deze term houdt in dat ik (jong)volwassenen coach met behulp van paarden. Binnen deze sessies kunnen mensen samen zijn met het paard en leren van de gedragspatronen die daar uit naar voren komen. Door het experimenteren met gedrag in samenwerking met het paard, leer je ontzettend veel over jezelf en wat je nodig hebt om bepaalde patronen om te draaien of te doorbreken. Je leert dus met eigen oplossingen te komen daar waar je wil zijn, zonder een therapeut te hebben die je daarin stuurt. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat je zelf weerbaar gemaakt wordt en hier geen ander voor nodig hebt. Ik vind het een geweldige manier van werken en merk ook dat mensen vaak maar een paar sessies nodig hebben om hun doel te bereiken. Het paard reageert namelijk direct op dat wat er is, op jouw energie, in plaats van op dat wat je zegt. Je kan je dus niet verstoppen. Tien minuten samen zijn met het paard kan daardoor soms al krachtiger zijn dan tien sessies gespreksvoering is mijn ervaring. Hoe mooi is dat?

Nu vraag je je misschien af hoe ik hier zo bij gekomen ben? Dieren hebben van jongs af aan altijd een grote rol gespeeld in mijn leven, maar voorheen vooral in de rol van huisdieren. Als kind was ik al gek op alles dat bewoog en nu ik hier op terug kijk vind ik het eigenlijk best gek dat ik hier niet eerder iets mee gedaan heb. Persoonlijk heb ik namelijk altijd de troost gevoeld van mijn katten of hond als ik, om wat voor reden dan ook, verdrietig was. De onvoorwaardelijke acceptatie die je krijgt van een dier werkt sterk in op je gevoel en heeft echt een helende werking. Je zou bijna kunnen zeggen 1 + 1 = 2 en ongeveer anderhalf jaar geleden begon het bij mij dan ook te kriebelen. Ik dacht al langer na over hoe ik dieren kon betrekken in mijn werk, maar op dat moment wist ik het zeker: Ik wilde meer dan alleen gespreksvoering in een kamertje op kantoor. Ik wilde doen, ik wilde naar buiten, ik wilde samen zijn met de dieren en die wereld samenbrengen met therapie. Wat leven betreft kunnen we namelijk nog heel veel van dieren leren. Paarden leven in het hier en nu en zijn niet bezig met gisteren, morgen of zelfs volgend jaar. Ze zíjn gewoon. Wij als mensen met onze vijf-, tien- of twintigjarenplannen en bijbehorende gevoelens van stress en druk zouden daar misschien eens wat meer naar moeten kijken en gewoon gelukkig zijn in het hier en nu. Want het leven kan zo mooi zijn!

Na het afronden van mijn opleiding heb ik mijn eigen coachpraktijk Paardenontmoeting opgezet en hier ben ik nu drie dagen naast mijn gewone werk als psycholoog werkzaam. Zes dagen werken in de week is pittig, maar het maakt me ontzettend gelukkig. En het gelukkig zijn is iets wat ik zo ontzettend fijn en belangrijk vind, dat ik anderen dit ook gun. Niet alleen de mensen die ik tegenkom binnen de praktijk, maar iedereen. Het is echt mijn missie om van de wereld een mooiere, fijnere plek te maken. Ik hoop hier met mijn twee wekelijkse blog een klein stukje aan bij te kunnen dragen voor jullie. Tips, tricks en mijn eigen ervaringen op de weg van geluk (want het is een reis, geen bestemming!) zullen dan ook de rode draad van mijn blogs vormen.

Ik vind het daarbij ook ontzettend leuk om interactief met jullie aan de slag te gaan, dus heb je vragen of wensen over bepaalde onderwerpen: Laat het me vooral weten. Ik hoop jullie op te mogen vrolijken en te inspireren in het feestje van het leven: Let’s do this together!

Heel veel liefs,

Wieke

PS: Wil je graag meer over mij en mijn praktijk weten? Dan kan je een kijkje nemen op www.paardenontmoeting.nl.

Instagram: @paardenontmoeting 


Hi dear readers!

I’m happy to announce to you guys that I’m officially a new guest blogger for Cynthiahouben.com. A while ago Cynthia approached me, asking if I would like write a guest blog once in two weeks, about mindset and everything that includes that topic! And ofcourse I said ‘ YES ‘!

So, here it goes..

Cynthia and I go quite a while back: We were on the same high school and knew each other through friends. The past two years I have been following her fitness & mindset yourney. What an amazing person she is! Not only her fitjourney, but also the journey to happiness, acceptance and satisfaction with life and yourself, was something I took to heart. In my everyday life, I work as a psychologist with children, young people and adults to help them get everything together, when it’s not going well. In my work I see a lot of different problems and a negative way of thinking is one of the topics that we often discusse.

Because I noticed that for a lot of people it’s hard to talk about their problems, I followed a training to equine assisted coach. ‘ Equine assisted.. whut? ‘This term means that I coach (young) adults using horses. In these sessions, people can spend time with a horse and learn about the behavioral patterns of you and the horse. By experimenting with behavior in cooperation with the horse, you learn a lot about yourself and what you need to do to break certain patterns. You learn to come up with own solutions about where you want to be, without a therapist telling you what to do.

This will benefit someone in the long run, because they can help themself and don’t need anyone else. I think it’s a great way of to help someone and I also noticed that people often only need a few sessions to accomplish their goal. The horse reacts directly on your energy, instead of you words. You can not hide for it. Ten minutes together with a horse can therefore sometimes be more powerful than ten sessions interviewing. That’s amazing right?

Maybe you’re wondering how I found this special way of working with people and animals. From a young age, animals  have always played a major part in my life. Especially pets. As a child I was crazy about everything that moved. Looking back, I think it’s actually crazy that I didn’t do this sooner. Personally, I have always felt the comfort of my cats or dog when I was sad. The unconditional acceptance you get from an animal has a healing effect. I thought about how I could involve animals in my work, and at that time one thing was for sure: I wanted more than just a conversation in an office room. I wanted to go out, I wanted to be together with animals and bring that world together with therapy. We can actually learn a lot from animals. Horses live in the present moment and are not concerned with yesterday, tomorrow or even next year. We as humans have our five-, ten-or twenty-year plans and because of that we create feelings of stress and pressure. We should be more in the present moment, because life can be so beautiful!

After completing my education,  I set up my own coach practice with Horses and I do that three days in addition to my regular work as a psychologist. Six days work in the week’s not always easy, but it makes me incredibly happy. And being happy is something that I find most important, that I alsowant others to be this happy. Not only the people I meet within my work, but everyone. It’s really my mission to make the world a more beautiful, a happier place. I hope  my two weekly blog will be contributing for you guys. Tips, tricks and my own experiences on the road of happiness (because it is a journey, not a destination!) will be the thread of my blogs.

I think it’s also great to interact with you guys, so if you have any questions or wishes about certain topics: Please let me know. I hope to be able to cheer you up and inspire you to make the best of this party that’s called life: Let’s do this together!

Love, Wieke

 

 

4 Responses
 • Maritte
  mei 31, 2016

  Jaaa leuk Wieke! Ben benieuwd naar je blogartikelen. Liefs, je nicht(je)

  • Wieke
   juni 12, 2016

   Dankjewel Maritte! X

 • Monique
  juni 1, 2016

  Heel leuk Wiek!

  • Wieke
   juni 12, 2016

   Dankjewel Monique! X

What do you think?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *