How to get the life you want!

by

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Iedereen heeft dromen. Maar er zijn maar weinig mensen die er echt achteraan gaan. Bij de meeste mensen blijft het bij dagdromen en dat is zo zonde. Want iedereen kan zijn dromen waar maken. Echt iedereen. Wat je situatie ook is. En dat is vaak de fout die mensen maken. Je denkt dat het jou toch niet gaat lukken. Of je hebt allerlei excuses. Je hebt er geen tijd voor, je hebt te weinig geld, je vrienden steunen je niet… en ga zo maar door. 

De waarheid is dat het niet uit maakt in welke situatie je je bevindt, het maakt ook niet uit hoeveel je al werkt of hoe druk je het hebt. Dat gebruiken mensen alleen als excuus om toch maar weer in die veilige comfortzone te blijven. Want eigenlijk is dat ook wel prima zo. Maar je stopt dan je dromen weg, omdat dat op dat moment makkelijker is.

Stop met excuses, verander je mindset

Ik heb mensen gezien die geen benen hebben en alsnog sport records verbreken. Ook een man die geboren is zonder armen en benen en hij heeft nu allerlei bedrijven opgezet en is multi miljonair. Zelf heb ik diabetes type 1 en Lyme. Op het  moment dat ik besloot mijn dromen waar te gaan maken, ging het heel slecht met mijn gezondheid. Vroeger vond ik mezelf zielig en dacht ik dat ik dat toch allemaal niet zou kunnen omdat ik vaak ziek was. Maar ik was het ineens zo beu en besloot dat ik alles kan als ik mijn mindset maar goed heb. Ook op financieel gebied had ik niks, maar dat stopte me niet om met mijn laatste geld onze blog www.gymjunkies.nl te starten.

En geen tijd. Dat is denk ik de meest gebruikte smoes. En het grappige is niemand heeft door dat ze dit als smoes gebruiken. Ze denken écht dat ze geen tijd hebben. Bijna alle mensen die een eigen bedrijf hebben opgezet of andere dromen waarheid hebben gemaakt, hadden ook een druk leven. Werken, school, sporten, vrienden, familie en eventueel nog een relatie. Daarnaast nog iets opzetten of aan je dromen werken, dat gaat toch niet? Mensen die hun dromen waarmaken zijn bijna nooit anders dan anderen. Het enige wat anders is, is die mindset. Ik ken mensen die 60 uur per week werken, daarnaast nog 5 á 6 keer per week sporten, een gezin hebben, met vrienden afspreken EN daarbij zijn ze ook iedere dag bezig met een bedrijf opzetten. Als die tijd hebben, heb jij het ook.

Stel prioriteiten

Zelf werkte ik vooral s’avonds en s’nachts aan de blog en de vele ideeën die ik had. Toen het ging lopen had ik soms maar nachten van 3 uur slaap. En ja dat is vermoeiend… maar het is het waard. Ik had een visie, een droom en niks of niemand kon mij daarbij in de weg staan. Daarbij sportte ik in die tijd ook nog eens elke dag, soms 2 uur. En waarom kon ik dit volhouden? Omdat ik zeker wist wat ik wilde en daar 100% voor zou gaan. Ik wist dat als ik alles zou skippen wat overbodig was zoals televisie kijken, spelletjes spelen, uitgaan, vrienden ( ik zag ze nog wel maar had besloten de komende 3 maanden een stuk minder af te spreken). Eigenlijk alles wat niet werk, sport of mijn bedrijf was dat zette ik even aan de kant. Als je iets wilt moet je (tijdelijk) dingen opgeven. Als je daar geen zin in hebt is je droom niet groot genoeg  of je geloof in jezelf is er niet.

Hoe mijn droom realiteit werd

Het maakt niet uit of je nou een eigen bedrijf wilt starten, een wereldreis wilt maken, je ideale lichaam wilt bereiken… het kan van alles zijn. Maar die droom kan jij waarheid maken zodra je je beseft dat je je mindset moet aanpassen. Het was een zware tijd als ik eraan terug denk, ik heb tijden gehad dat ik bijna overspannen was, maar ik wist dat ik nu door moest zetten en dat ik dan straks meer tijd zou hebben en een leven waar ik altijd van droomde.

En nu iets meer dan een jaar later kan ik zeggen dat het me gelukt is. Waar ik toen van droomde heb ik nu bereikt. Ik heb mijn baan kunnen opzeggen en ben nu fulltime blogger/influencer. Daarnaast coach ik mensen en help ze hun droomlichaam te bereiken en hun mindset te veranderen.

Ik heb alle vrijheid die ik wilde en als ik terug kijk op die zware tijd, dan was het het dubbel en dwars waard en kan ik er alleen maar om lachen hoe ik soms stond te huilen omdat ik het niet meer trok. En ja ik wilde misschien wel 100 keer opgeven. Ook de twijfels of ik dit wel kon bereiken sloegen regelmatig toe. Die momenten zul je altijd blijven hebben, maar ik koos ervoor om toch door te gaan. Als ik terug kijk had ik maar één echte regel, nooit opgeven. Hoe vaak ik ook faal, hoe zwaar het ook is, ik ga gewoon door tot ik er ben.

En nu?

En ben ik nu klaar? Was dit mijn einddoel? Nee, absoluut niet. Ik heb zoveel dromen en nu ik deze waar heb gemaakt, weet ik zeker dat de rest gaat volgen als ik er maar voor ga. Blijf altijd dromen, blijf altijd progressie maken op alle vlakken in je leven en zie het leven als een groot avontuur. Want dat is het écht! Je krijgt een kans om er zelf wat van te maken en het is aan jou wat je ermee doet. Probeer angsten opzij te zetten en ga er voor! Angsten zijn er om te overwinnen en als je ze aan durft te gaan ga je enorm groeien als persoon.

En tot slot wil ik je meegeven om niet teveel te willen in één moment. Kijk per dag wat je vandaag kunt doen om een stapje dichter bij je droom te komen. Al is dat alleen maar een boek lezen over datgene wat je wilt. Zo ben ik ook begonnen. Elke dag een kleine stap maken en door al die kleine stapjes kom je ineens bij je einddoel.

Liefs, Cynthia

Je kunt me ook volgen op Bloglovin’, Facebook & Instagram


Everyone has dreams. But there are just a few people who really go after their dreams. For most people it’s just daydreaming and that’s a shame. Because anyone can make his of her dreams come true. Whatever your situation may be. And that’s a mistake people make often. You think you’re different and you can never do that. Or you have all kinds of excuses. You have no time, you have no money, your friends are not supportive… and so on.

The truth is that it doesn’t matter where you’re located, it also doesn’t matter how many hours you make at work or how busy you are. People use this only as an excuse just to stay in that safe comfort zone. Because that’s actually the safe zone for them. They put their dreams on hold, because it’s easier at the time.

Change the way you think

I have seen people who have no legs and still are breaking sports records. Also a man who was born without arms and legs and he now has all sorts of companies set up and is a multi millionaire. I myself have diabetes type 1 and Lyme disease. At the time I decided to make my dreams come true, my health was very bad at the time. I was always playing the victim and I thought that I couldn’t do anything because I was always sick. But suddenly I was so fed up and decided that I can do anything if I have the right mindset. I had no financial resources, but that didn’t stop me. With my last money I started our blog www.gymjunkies.nl.

And I have no time…I think that is the most commonly used excuse. People really think that they don’t have time. Almost all people who have set up their own business or made other dreams come true, also had a busy life. Work, school, sports, friends, family and a relationship. But how did they manage to build a business with so many other things going on. Most people who made their dreams come true are actually no different from others. The only thing that is different is their mindset. I know people who work 60 hours a week, workout for 5 or 6 days, having a family, doing things with friends and also are building a company. If they have time, so do you.

What is your priority?

I worked in the evening and at night on my blog and the many ideas I had. I often had nights of 3 hours of sleep. And yes that is exhausting … but it’s worth it. I had a vision, a dream and nothing or no one could stand in my way. In that time I worked out every day and often 2 hours a day. How did I do that? Because I just knew what I wanted and was willing to give 100%. I knew that I had to let some stuff go like watching television, playing games, going out, meet with friends (I still saw them but I decided for the next 3 months I will be a lot less). Actually anything that doesn’t involve work, sports or my business was put aside. If you want something you have to (temporarily) let go of things you did in your old life. If you don’t feel like doing that your dream is not big enough or you don’t believe in yourself.

How I made my dream come true

It doesn’t matter whether you want to start your own business, want to make a trip around the world or building your dream body … it could be anything. But that dream can come true once you change your mindset. When I look back it was a stressful time, I have had times that I almost thought it was too much, but I knew I had to keep going and that someday I will have more time and the life I wanted. And now a little over a year later I can say that I made it. The life I dreamed is a reality. I quite my job and am now a full time blogger/influencer. I coach people and help them to achieve their dream body and to change their mindset.

I have all the freedom I wanted and when I look back on those hard times,  it was worth it.  I cried so much back then, because it was too much, but now I can laugh about it. And Yes I wanted to quite perhaps a 100 times. Also the doubts whether If I could achieve this where there on a regular basis. Those moments of doubts and fears will be there, but I chose to go after my dreams anyway. When I look back I had only one real rule, never give up. Also how many times I fail, how hard it is, I wanted to just keep going, until I’m there.

Done dreaming?

Is this it? Was this my end goal? No, absolutely not. I have so many dreams and now I have made this one come true, I am sure the rest will follow when I just keep thinking this way. Always remain dreaming,  make sure you always make progress in all areas in your life and see life as a great adventure. Because that’s what it really is!

You get one chance right now and it’s up to you what you do with it. Try to put fears aside and go for it! Fears are there to overcome and if you dare to face them you will grow as a person. And please don’t want to much. Ask yourself every day what you can do today to be a step closer to your dreams. Maybe it’s  just reading a book about what you want. I also started like that. Take baby steps everyday and all those small steps will suddenly help you to get to your end goal.

Love, Cynthia

You can also follow me on Bloglovin’, Facebook & Instagram

 

1 Response

What do you think?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.